Vraagbaak / forum

Diabetesinhoudelijke vragen van zorgverleners kunnen naar deze link gestuurd worden. Wanneer ze van algemeen belang zijn, dan worden ze hier gepubliceerd.