Aanleiding oprichting

De medisch-maatschappelijke positie van allochtone mensen met diabetes moet worden verbeterd. Om dit te bereiken is in het jaar 2000 de Jan P.G. van Ooijen Stichting opgericht.

Jan van Ooijen (1936-2000) heeft zich vele jaren sterk gemaakt voor vergelijkbare doelen. De Jan P.G. van Ooijen Stichting is opgericht door enkele mensen die vele jaren nauw met hem hebben samengewerkt. Jan Peter Gijsbert van Ooijen (1936-2000) was lange tijd directeur van de Diabetesvereniging Nederland (DVN) en heeft in die positie een belangrijke rol gespeeld binnen de diabeteswereld. Hij was actief betrokken bij de oprichting van het Diabetes Fonds en zorgde er mede voor dat dit fonds vanaf 1982 landelijk mocht collecteren, waardoor het diabetesonderzoek gestimuleerd kon worden. Later had hij onder meer functies als coördinator van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), voorzitter van de Stichting Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) en secretaris van het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ).