Symposium

Op donderdag 22 november 2012 heeft de Jan P.G. van Ooijen Stichting in de Doelen in Rotterdam het symposium Diabeteszorg voor allochtone Nederlanders georganiseerd. Het is de tweede keer dat er een groot landelijk symposium heeft plaatsgevonden over dit thema. Het eerste symposium van de Jan P.G. van Ooijen Stichting was in oktober 2003 in de RAI in Amsterdam, bezocht door meer dan negenhonderd deelnemers. Deze keer was de opkomst minder groot, maar nog steeds aanzienlijk, en bestond uit gemotiveerde en geïnteresseerde deelnemers.

De reden voor het bestuur van de Jan P.G. van Ooijen Stichting om dit tweede symposium te organiseren is dat het aantal Nederlanders van allochtone afkomst toeneemt en van samenstelling verandert, zowel door een grotere verscheidenheid van generaties als van opleiding en economische slagkracht. Zij wonen allang niet meer alleen in de Randstad. Binnen de medische en farmaceutische wetenschap is veel vooruitgang geboekt. En, last but not least, in de afgelopen jaren is steeds meer ervaring opgebouwd in de zorg voor allochtone diabetespatiënten. Het symposium is een goede manier om opnieuw ervaringen te delen en kennis uit te dragen.

De folder over dit symposium vindt u hier.

De pdf’s van de meeste presentaties die zijn gegeven tijdens het symposium vindt u hier.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:
– EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners,
– Kwaliteitsregister V&V (verleend),
– Nederlandse Vereniging van DoktersAssistenten (verleend),
– Nederlandse Vereniging van Diëtisten (Stichting ADAP) (verleend),
– Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (huisartsen, specialisten, sociaal-geneeskundigen) (verleend),
– Nederlandse Vereniging van PraktijkOndersteuners (verleend).

 

Het symposium werd financieel mede mogelijk gemaakt door:
. AstraZeneca BV | Bristol-Myers Squibb BV
. Boehringer Ingelheim en Lilly Diabetes
. LifeScan
. Medtronic
. MSD
. Novartis
. Novo Nordisk BV
. Sanofi Diabetes