Doelstelling

De stichting heeft ten doel

  • de medisch maatschappelijk positie van mensen met diabetes mellitus te versterken
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zinverband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleid van de stichting richt zich primair op allochtone mensen en autochtone laaggeletterde mensen/mensen met lage gezondheidsvaardigheden (ALLGLG) met diabetes/morbide overgewicht.