Presentaties symposium 2012

Tijdens het symposium werden 8 presentaties gehouden, 7 kunnen we u hier als pdf laten zien.

1. Professor Dr. Frans Pouwer – diabetes en depressie

  1. Fatima Malki – interculture zorg
  2. Henk-Jan Aanstoot – Organisatie van diabeteszorg voor allochtone kinderen
  3. Rosalie Koolen – En dan ook nog naar de psycholoog
  4. Harold W de Valk – Diabetes mellitus, zwangerschap en origine. Maakt het wat uit?
  5. Mohamed Ahdi – Diabetes en Ramadan
  6. Nel Geelhoed-Duijvestijn – Wat is de mening van de allochtone mens met diabetes zelf?