Presentaties symposium 2012

Tijdens het symposium werden acht presentaties gehouden, zeven kunnen we u hier als pdf laten zien.

  1. Professor Dr. Frans Pouwer – diabetes en depressie
  2. Fatima Malki – interculture zorg
  3. Henk-Jan Aanstoot – Organisatie van diabeteszorg voor allochtone kinderen
  4. Rosalie Koolen – En dan ook nog naar de psycholoog
  5. Harold W. de Valk – Diabetes mellitus, zwangerschap en origine. Maakt het wat uit?
  6. Mohamed Ahdi – Diabetes en Ramadan
  7. Nel Geelhoed-Duijvestijn – Wat is de mening van de allochtone mens met diabetes zelf?